Alveno přístupový systém

Elektronický přístupový systém úspěšně nahrazuje klasické klíče všude tam, kde je potřeba identifikačním systémem zabezpečit vstup do místnosti, oddělení nebo budovy. Identifikační systém zaměstnance rozpozná okamžitě po přiložení čipu nebo otisku prstu k přístupovému terminálu umístěného u vybraných dveří. Při použití elektronických identifikačních systémů tedy odpadá nutnost nosit s sebou klíče. Nehrozí ani, že by byla vytvořena kopie klíče a případně tak umožněn neoprávněný vstup.

Přístupové systémy Alveno vám umožní jednoduše nastavit přístupy jednotlivých zaměstnanců. Chcete-li přístup zaměstnanci či skupině zaměstnanců do určitých místností omezit, pohodlně tuto možnost nastavíte v přehledném intuitivním rozhraní přístupového programu Alveno Access. Díky přístupovému systému navíc získáte přehled o pohybu zaměstnanců v prostorách vaší firmy.

V rámci přístupových systémů vám nabízíme přístupové terminály na otisky prstů nebo čipy.
Pro rozsáhlejší realizace pak můžete využít přístupový kontrolér s externími čidly na otisky prstů nebo čipy.

Certifikace Alveno Biometrix

Počet zalicencovaných zaměstnanců

Uživatelská podpora v měsících

Záruka v měsících

Přístupový systém Alveno Access Vám přináší přehlednou správu zaměstnanců a jejich oprávnění k přístupu do místností a budov.

Jaké jsou další výhody vstupního systému Alveno Access?

 • Tiskové sestavy přístupů – Můžete tisknout přehledné sestavy, které znázorňují, kde se Vaši zaměstnanci pohybovali. U každé přístupové čtečky lze vytisknout přehled zaměstnanců, kteří ji ten který den použili.
 • Rozdělení přístupových bodů do zón – Přístupový terminál může být zároveň samostatnou zónou. Do každé zóny lze umístit i více přístupových terminálů – zaměstnanci pak individuálně přiřadíte jednotlivé zóny, kde se může pohybovat.
 • Otevírání dveří na dálku – Možnost otevření dveří na dálku přímo z programu Alveno Access
 • Kompatibilita s docházkovým systémem Alveno – pro evidenci přístupů a docházky stačí evidovat pouze jeden otisk. Docházkový systém je s přístupovým provázán, takže stačí využívat pouze jeden program – docházkový program Alveno Business.
Alveno ACi

Přístupový kontrolér:

 • K přístupovému kontroléru lze připojovat až 8 externích čidel na otisky prstů naráz nebo 4 externí čidla na čipy a 4 otevírací tlačítka
 • Větší vzdálenost připojení externího čidla na otisky prstů/čipů až 800 m, externího čidla na čipy až 100 m
 • Cenově výhodnější řešení pro střední i rozsáhlejší instalace a to již od dvou oboustranně otevíraných dveří
 • Zabezpečené řešení – centrální jednotka je umístěna v „bezpečné zóně“ uvnitř budovy, venku jsou umístěna pouze externí čidla
 • Několik programovatelných vstupů a výstupů umožňuje plnou integraci s ostatními systémy
 • Díky řadě speciálně navržených funkcí je vhodný i pro komplikovanější instalace
 • Možnost propojení se stávajícími programy Alveno – všechny údaje o docházce zaměstnanců a jejich přístupů do budovy jsou přehledně na jednom místě

Funkce přístupového kontroléru:

 • Funkce Antipassback – pravidla kontrolující příchod a odchod jednotlivými dveřmi (např. v případě vstupu dveřmi 1 je nutné odejít dveřmi 2)
 • Funkce Interlock – pravidla zabraňující souběžnému otevření dveří (např. nelze otevřít dveře 1, pokud jsou otevřeny dveře 2)
 • Časová pásma – lze nastavit až 3 časová pásma, během kterých jsou dveře trvale otevřené bez nutnosti identifikace otiskem prstu/čipu
 • Funkce Cooldown – minimální časový rozestup pro použití stejného čipu/otisku

Zakoupit Alveno přístupový systém, nebo získat další informace